Category: Материали и сплавове

Нов материал изненадва учените със своята почти невероятна здравина и издръжливост.

В този контекст здравината се определя като това каква сила може да издържи даден материал, преди да се деформира трайно от първоначалната си форма, а издръжливостта е неговата устойчивост на….