Category: Cryptic Text

Логитеч G502 – 10 програмируеми бутони с оптичен сензор.

Този текст е много дълъг и несвързан. Нека го разбием на логични абзаци, за да го направим по-разбираем. За да започнем обаче, нека продължим с изречението: “–ü–Ψ-―¹–²–Α―Ä–Ψ―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Β–Ι–Φ―ä―Ä–Η, –Κ―ä–Φ….