Category: iOS 18

Ключовата роля на изкуствения интелект за поверителност в iOS 18: локална обработка на данните.

Този текст обсъжда предимствата и ограниченията на локалната обработка на функциите на изкуствения интелект, както и необходимостта от облачна поддръжка за някои от най-сложните функции. Apple се фокусира върху локалната….