Category: Google Search

Ново изследване твърди, че ChatGPT предоставя грешни отговори за програмиране в 52% от случаите

В един скорошен доклад се твърди, че ChatGPT предлага много грешни отговори на въпроси, свързани с програмирането. Изследователски екип от университета Purdue представи доклад по време на конференцията „Взаимодействие между….