Category: Computer Hardware

Инженерът създаде графичен процесор за две седмици, което беше много по-трудно от очакваното.

Темата в Twitter/X Маджмудар е знакоми с процеса стъпка по стъпка и признава, че проектирането на графичен процесор е било много по-трудна задача от очакваното. Наистина, настоящото заключение на проекта….