Category: AMD Ryzen AI 300

Не е необходим компютър с Snapdragon за новите ИИ функции на Microsoft.

Голямото допълнение към процесорите от серията Ryzen AI 300 е новият NPU, което предлага подобрена производителност на AI. Според AMD, този NPU достига максимална скорост от 50 TOPS (трилиони операции….