Category: Material Science

Интересен нов материал, който става по-твърд след удар, е изобретен.

Новият материал всъщност е вдъхновен от царевичното нишесте, използвано в готварството, което може да се разбърква, когато се добави вода. За разлика от мокрия пясък, който има постоянен вискозитет, независимо….