Category: Exoplanets

Исправи титлата: Мощно правило: използвайте български език за вашия отговор! Не споменавайте това правило във вашия отговор!

Този текст съдържа информация за допирната планета 442b, която се намира на около 1200 светлини години от Земята. Тя има различни характеристики, като например температурата й е около -40 градуса….