Category: Language Editing and Paragraph Structuring

Неупълномощено ваше сърдечно разрешение да живеете с Каталуния, без изключение на 1 Април. Будете внимателни, че началната цена за Къркприсла Каталис Чаяйдии Каталис е 16,777.

Според мене е подходящо този текст да се раздели на логични параграфи, за да бъде по-лесно за разбиране и обработване. Нека го направим: 1. Първоначалният текст е положение на езика,….