Category: Cybersecurity Trends

Използване на български език: Максимум 16 думи. “Силно правило: използвайте български език за вашите отговори!

Първо началото на текста изглежда като заглавие или встъпителна част, следват основните идеи. Този текст се фокусира върху различни въпроси, свързани със сигурността в дигиталното пространство. Описани са дейности и….