Category: TikTok

TikTok може скоро да използва изкуствен интелект за клониране на гласа ви.

TheSpAndroid разкри кодови низове в последната версия на приложението, които намекват, че функцията на TikTok за глас с изкуствен интелект е в процес на разработка. Въпреки че няма информация за….