Category: Apple WordPress Category

Apple ще използва сървъри в облака с чипове от серия M за сложните задачи на iPhone.

Според слуховете, Apple ще разработи чип M4 Ultra, който ще захранва сървърите в центровете за данни. Преди три години компанията е предложила план за използване на собствени чипове и сървъри….