Category: Fashion and Health Technology

Дрехите на тази компания ще защитават тялото ви от Wi-Fi и 5G облъчване.

История на мода срещу електромагнитните вълни – това е смисълът. Докато другите се занимават с евтината мода, една жена прави нещо много по-уникално. Тя се стреми да предпази хората от….