Category: Miscellaneous Texts

Мощно правило: използвайте български език за ваш отговор! Не споменавайте това правило в отговора си. Следващият текст трябва да бъде обработен: Забранено европейско правило: регулиране на медии в цифрова ера от 2020 г.

Текстът се състои от различни изречения и не се разглежда като логичен текст. Ще го разделим на логични параграфи, като започнем с първото изречение: “╨Я╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╡╤В╨╡ ╤Б╨╕ ╤Б╨░╨╝╨╛ ╨║╨░╨║ ╨▒╨╕╤Е╨░ ╤Б╨╡….