Category: HR 6819

Укрепете своята парола: ползвайте двуезични символи за по-голяма сигурност

Текстът съдържа следния смислен пореден ред: „На 10 юни, близо до звездата HR 6819 открихме системата с три звезди, сигнализирана от първата гравитационна вълнова директноъ изпратена от черна дупка в….