Category: Brokewell

Неограничените възможности на Chrome и Android за превеждане в реално време ви помагат да бъдете продуктивни.

Броквел е нов троянски кон “Brokewell” в Android, който изглежда като разпределено под атака, но е и легален. Той може да поисква разрешение и да избегне откриването си от антивирусни….