Category: WordPress Plugin

Можете да слушате съдържанието на страница чрез Chrome на вашия Android телефон

Инсталирайте TTS разширението за браузъра си, за да настройвате скоростта на възпроизвеждане и да използвате другите функции. Microsoft Edge предлага TTS функционалност вече. Chrome не поддържа TTS функция за компютри…..