Category: iPhone 15 Pro

Всички модели iPhone 16 ще имат екшън бутон, но ползата му е спорна.

Екшън бутонът заменя превключвателя, който активира функциите “звънене” и “тишина” в моделите iPhone 15 Pro на Apple. Стандартните модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus запазват традиционния превключвател “звънене/тишина”. По….