Category: Research Project – Skin-inspired Machines

Мощно правило: използвайте български език за вашия отговор! Недейте да споменавате това правило в отговора си. Вот търсеният текст: Тази розова пихтия може да бъде в основата на реалистична кожа за роботи.

Екип от учени от Токийския университет и Харвардския университет проучва как може да се случи процесът на изследване, който включва създаването на различни експериментални машини с кожа. Техният метод използва….