Category: Google Products in Bulgarian Language

Изменете заглавието на текста.

Текстът представлява разговор между двама души за българските електронни устройства, предлагани от Google. Единият случайно преинсталира български език на устройството си и открива, че това провокира и други български приложения….