Category: space debris and satellite pollution

Сателитите Starlink вероятно смущават озоновия слой и пречат на неговото възстановяване.

Изследованието показва, че умиращите сателити може да допринесат за изчерпване на озоновия слой, който предпазва Земята от ултравиолетовата радиация от Слънцето. Въпреки че изследователите са се фокусирали върху замърсителите, отлитащи….