Category: Language and Translation Tips

4 учебника 10 ученика имат различни цветове на кориците си – червен, син, зелен, жълт.

Текстът може да бъде разделен на разумни параграфи, за да стане по-лесен за разбиране и преглед. При въвеждане на преведен текст в родния си език, е особено важно да се….