Category: Data Storage Technologies

Western Digital Utrastar DC SN655 – съвременен корпоративен SSD без недостатъци

Всяка система за съхранение на данни е комплексна и включва различни градивни блокове. Носителите на данни играят ключова роля във всяка система, като съдържат информацията. Различните технологии, като твърди дискове,….