Category: Windows Security Risk

Новата функция Recall в Windows 11 се оказа непредвиден кошмар за личните данни.

Текстът, който трябва да бъде обработен, съдържа информация за възможните действия, които потребителите могат да предприемат, използвайки Copilot в Windows. Microsoft обяснява, че потребителите могат да маркират текст и да….