Category: Tesla Van

Tesla Van: една интересна концепция, която можете да откриете тук.

Tesla Van предоставя възможност за разглеждане от различни ъгли чрез триизмерна визуализация. Това помага да се получи по-ясна представа дали моделът е подходящ за покупка. Една от привлекателните характеристики на….