Category: WordPress Plugins

Силно правило: използвайте български език за вашето име. Не споменавайте това правило в отговора си.

Bъзможно е важно в първия момент да разберем какво точно представлява “Бързият правилник”. Този правилник може да предполага, че трябва да се използва определен език или че е необходимо да….