Category: BepiColombo

Европа е несигурна дали амбициозната сонда до Меркурий ще достигне планетата.

След полученото съобщение онлайн, се споменава за “неизправност” в космическия апарат, която нарушава способността му да генерира тяга. Проблемът беше забелязан за първи път на 26 април, при орбитална маневра….