Category: Motorola Smartphones

Новият смартфон на Motorola предлага непреждевидена защита на купувачите си.

След като се приключиха дните на подписване на двугодишни договори, хората започнаха да задържат телефоните си за повече от две години. Днес мнозина от финансовите планове, предлагани от операторите, са….