Category: Claude 3 Opus

Клод 3 Опус впечатли изследователите със своя интелект и самосъзнание.

Claude 3 Opus се разглежда като новата звезда в областта на езиковите бенчмаркове. Той успешно се представя в различни тестове, включително гимназиални изпити и тестове за разсъждение. Неговите роднини, LLM….