Category: Text Processing

Лидерството е ключът към успешното мултиконтинентално управление на международни организации.

Процедиране на текста във формат, удобен за разбиране и обработка. 1. Първоначално, текстът е в нестандартен формат, което затруднява четенето му. 2. Той съдържа символи и кодове, които затрудняват разбирането….