Category: NASA’s OSIRIS-REx Project

Заглавие: Най-новите технологични тенденции за следващите 10 години.

Разделете текста в логически параграфи: 1. Съобщението обяснява крачка относно проекта OSIRIS-REx. Проектът изследва недрата на огромна астероида, наречена NEAlight, която е близо до Земята. Проектът се провежда съвместно от….