Category: Cybersecurity for Android Devices

Новият режим в Android 15 ще предпазва от атаки чрез USB кабел по време на зареждане.

Тези товари с данни теоретично могат да компрометират устройството ви или да го накарат да предприеме някакво неизвестно за вас действие. Juice jacking се възползва от факта, че повечето устройства….