Category: NASA’s MAVEN mission

Име на професионалната услуга: Български преводач и редактор за превод и закачане.

МАВЕН (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) е управляем космически апарат, изстрелян от NASA с цел изследване на атмосферата на Марс и еволюцията на летливите вещества. Той беше изстрелян на 18….