Category: Netflix

Интересната полза на използването на Netflix за забавление и релаксация, съобразена с личните предпочитания.

Имайте предвид, че данните за Netflix се отнасят за цените на 9.33 долара и 4.84 долара. Възможностите за поток на видео от Netflix надхвърлят тегловния коефициент от 100 кбит/сек, което….