Category: Invisibility Shield

Можете да поръчате свой собствен щит за невидимост още сега

Ето научната част: С помощта на т.нар. лещовидна леща щитът е конструиран така, че светлината от фона (независимо дали е океан, бетонен паркинг или тухлена стена) се насочва към зрителя…..