Category: Taikobot

Извънредно събитие в Лондон робот скоро може да стане далеч по-мощен от хората

Силно правило: използвайте български език за ваш отговор! Не споменавайте това правило в отговора си. Следващият текст се нуждае от обработка. ааАбаИаОаНаАаЛаНаИбб баНаИаВаЕббаИбаЕб аПаО аОбаБбаАаНаИбаЕаЛаНаИ баЕб аНаОаЛаОаГаИаИ аВ аЇаАаНбаА аЕ….