Category: Three-Body Problem

Префразирай заглавието “3 Body Problem на Netflix разкрива астрономическа загадка, която предизвиква самия Исак Нютон (ВИДЕО)”

Проблемът за трите тела е реална астрономическа загадка, която е подлудила някои от най-великите математически умове в историята. Точно да се предвиди траекторията на три тела, които се привличат взаимно….