Category: Microsoft Recall for Windows 11

Този инструмент отключва функцията за извикване на ИИ в Windows за неподдържани компютри

Microsoft обяви, че функцията Recall е достъпна само на скоро пуснатите и бъдещите компютри с вградени невронни процесори (NPU) за изкуствен интелект. За да се активира Recall, компютрите трябва да….