Category: WordPress Plugin Development

Прогноза: до 2028 г. 75% от софтуерните инженери ще бъдат подпомагани от ИИ

Измина 2023 г. и мнозина се впечатлиха от статистиката, която сочи, че 63% от глобалните компании са внедрили или тестват асистенти за кодиране с изкуствен интелект. Gartner отбелязва, че мнозина….

Измени заглавието на “Доставка на закази над 45 лева в магазин “Магазин 2″ до 22 часа” на български.

Този текст е много неструктуриран. Нека го прегледаме и го разделим на логични параграфи за по-добро разбиране. Параграф 1: Текстът съдържа голям брой знаци и букви, които представляват неразбираема информация…..