МОДНО ВОЗСОЗДАВАНЕ: 11 модни идеи за есенно рекриация с 11 различни стилове

Лил „Литературният вестник“ ще пренася откриването на изложба с подробности от изложбата. Ще има цитати и подробна информация за изложбата.

Също така ще бъде публикувана кратка информация за самата изложба и какво може да се види там. Вестникът ще бъде разпространен на изложбата и ще може да бъде закупен на място.

Вестникът ще предложи подходяща информация на читателите за откриването на изложбата. Изложбата ще бъде демонстрирана на АРТ ЕКСПО Зала 3 общо 4 открива този ноември.

Молим всички за участието си и за подкрепата към младите участници. Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, моля, обърнете се към организаторите на изложбата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *