Използвайки технологията на AI, Microsoft представи Windows 11 – новата версия на операционната система

Текстът трябва да бъде обработен, като бъде разделен на логични параграфи. Параграф 1:
На 5-ти април 2021 г., Microsoft публикува обновление за Windows 10, който добавя методи за поддържане на “Intel Smart Sound Technology Audio Controller” към Device Manager под Sound, video, and game controllers. Обновлението е за версия 10.29.0.5152 до 10.30.0.5152.

Параграф 2:
Microsoft препоръчва на потребителите с Windows 11 да изтеглят и инсталират обновлението за Windows Update. То включва “Intel – Smart Sound Technology (SST) Audio Controller” версия 10.30.00.5714, като заменя 10.29.00.5714. Параграф 3:
С предстоящото обновление Windows 11 24H2, Microsoft ще подреди файловете за версия 10.30.00.5714, за да работят по-добре със звуковата система на Windows 11.

Параграф 4:
Потребителите на Windows 11 трябва да извършат тези актуализации, за да осигурят, че техните системи работят правилно с новите ъпдейти за Windows 11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *