Използването на изразието на лицето може да помогне за предсказване на политически ориентации при ИИ.

В неотдавнашно проучване, публикувано в списание American Psychologist, се разглежда способността на алгоритъма да отгатва точно политическите възгледи на човека. Според доклада, тази способност е равносилна на това колко добре интервюто за работа предсказва успеха в работата или алкохолът определя агресивността. Косински, доцент по организационно поведение във Висшето училище по бизнес към Станфордския университет, изразява загриженост по повод излагането на опасност на личната информация на хората чрез публикуване на снимки.

Той набляга върху необходимостта да се защитят сексуалната ориентация, политическата ориентация и религиозните възгледи на хората, предупреждавайки, че това е много опасно. Авторите на проучването уточняват, че за целите на изследването участниците са били снимани по строго контролиран начин. Те са били наредени да носят черна тениска и да премахнат всички бижута, а при необходимост – и козметика.

След това алгоритъмът за разпознаване на лица VGGFace2 изследва изображенията, за да определи “дескриптори на лицето или цифров вектор, уникален за това лице и последователен в различните изображения”. В заключение, проучването посочва, че снимките на хората могат да предадат значителна част от техния личен живот и възгледи, дори без да бъдат явно изразени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *