Мощно правило: използвайте български език за ваш отговор! Не споменавайте това правило в отговора си. Следващият текст трябва да бъде обработен: Забранено европейско правило: регулиране на медии в цифрова ера от 2020 г.

Текстът се състои от различни изречения и не се разглежда като логичен текст. Ще го разделим на логични параграфи, като започнем с първото изречение: “╨Я╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╡╤В╨╡ ╤Б╨╕ ╤Б╨░╨╝╨╛ ╨║╨░╨║ ╨▒╨╕╤Е╨░ ╤Б╨╡ ╨▓╤К╨╖╨┐╤А╨╕╨╡╨╗╨╕ ╨╝╨╕╨║╤А╨╛╤В╤А╨░╨╜╨╖╨░╨║╤Ж╨╕╨╕╤В╨╡ ╨╜╨░ ╤В╨╡╨╖╨╕ ╨╜╨░╨╕╨▓╨╜╨╕…”. След това ще продължим със следващото изречение и ще го разделим на нов параграф: “╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╕╤В╨╡╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╤А╨░╨╜╨╜╨╕╤П ╨╕╨╜╤В╨╡╤А╨╜╨╡╤В, ╨┐╤А╨╡╨┤╨╕ ╨┤╨░ ╤Б╨╡ ╤Г╤Б╨╡╤В╤П╤В.

╨Ь╨╛╨╢╨╡ ╨╗╨╕ ╨╜╤П╨║╨╛╨│╨░ ╨┤╨░ ╨╝╤Г ╨▒╤К╨┤╨╡ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╡╨╜╨╛? ╨Э╨╡.” Завършваме с последното изречение, което ще бъде нов параграф: “╨б╨╗╨╡╨┤ ╤В╨╛╨▓╨░ ╨╝╨╛╨╢╨╡╤В╨╡ ╨┤╨░ ╨┐╤А╨╛╨┤╤К╨╗╨╢╨╕╤В╨╡ ╨┐╨╛ ╤Б╨▓╨╛╤П ╨┐╤К╤В, ╨┐╨╛╨╜╨╡ ╨┤╨╛ ╤Б╨╗╨╡╨┤╨▓╨░╤Й╨╕╤П ╤В╨░╨║╤К╨▓ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╣.

╨а╨░╨╖╨▒╨╕╤А╨░ ╤Б╨╡, ╨▓╤Б╨╕╤З╨║╨╛ ╤В╨╛╨▓╨░ ╨╡…”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *