Звезди вампири експлодират, след като са се нахранили прекалено много, а ИИ може да помогне да разберем защо

Тези енергични експлозии, наречени свръхнови от тип Ia, биха могли да бъдат отговорни за създаването на тежки елементи и разпространението им в Космоса. Именно тези елементи могат да се превърнат в градивни елементи на бъдещи звезди, планети или дори живот. Емисиите, свързани със свръхнови от тип Ia, са също толкова характерни, че астрономите наричат тези събития „стандартни свещи“ и ги използват за измерване на огромни космически разстояния. Свръхновите от тип Ia се случват, когато „мъртва“ звезда бяло джудже се храни с материал, отнет от партньорска звезда.

Въпреки значението на свръхновите от тип Ia за космическата еволюция и тяхната ползност като небесен измервателен инструмент, астрономите все още не знаят как точно и защо се случват. Когато изследваме свръхнови, анализираме техните спектри. Спектрите показват интензивността на светлината в различни дължини на вълните, която се влияе от елементите, създадени в свръхновата. Прекратяването на синтеза на водород в хелий ще прекъсне външния радиационен натиск, който понастоящем поддържа Слънцето срещу вътрешния натиск на собствената му гравитация.

Ядрото на Слънцето ще се разруши, а външните му слоеве, в които все още се извършва ядрен синтез, ще се раздуят. Това ще превърне Слънцето в червен гигант – фаза, при която то ще се разшири до орбитата на Марс. Тази фаза на червен гигант ще продължи около 1 милиард години, което е около 10% от общия живот на Слънцето. По време на тази фаза издутите външни слоеве на Слънцето ще се разпръснат и охладят.

Крайният резултат ще бъде тлеещо звездно ядро, или бяло джудже, заобиколено от облак газ и прах, наречен планетарна мъглявина. Слънцето фазата на бялото джудже ще отбележи края на неговото съществуване. Вместо да угасне, някои бели джуджета могат да изчезнат с гръм и трясък. На базата на тези данни подготвяме модели, които се сравняват с реални свръхнови, за да установим какъв тип е свръхновата и как точно е избухнала.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *