Category: Астрономията

Неоценената мощ на езика както за лично така и за делово ползване

Настоящият текст се отнася до астрономията и астрофизиката. Той обсъжда Hipparcos-Гаиа “двоето шаси” на Южния Кръстопът 13.3 – 13.4 от звуковата мащаб. Това стана възможно чрез инструментите на NASA. JWST….