Category: Жилищни програми

Забележителният 3D принтер в Русия може да направи къща за по-малко от 80 хиляди рубли.

Текстът е твърде дълъг за едно изречение, но ще се опитам да го съкратя, като запазя смисъла му: “Последните изследвания показват, че броят на хората, които работят от вкъщи, се….