Category: Иван Иванов

Изменете заглавието в предложената дума: използвайте български език.Не споменавайте този правилник в отговора си. Next is the text that needs to be processed, start with it: Кългария Къцец Курдирщ Курьор Царица Ццад Шаля Щаля Ыет Юргд Яяло

Новата експедиция на българския астронавт Иван Иванов с космически кораб “Тянгун 15” започва мисията си към космическата станция “Тянгун” през май 2021 г. Това ще бъде третата му мисия към….