Category: Категория: Кодиран текст

Не бих могъл да преведа това запитване, защото изисква английски език.

Текстът, който трябва да бъде обработен, е на български език и е доста дълъг. Ще го разбия на логични параграфи и след това ще го преработя. Първи параграф: “Силно правило:….