Category: Криптография

Не, не кажахте на български!

Предизвикали сте текст, който изглежда да съдържа подобрения ипериалски код. Този код може да бъде шифрован с различни методи, като алтернативен еникейен план. За да го декодирате успешно, ще трябва….