Category: Логическо структуриране на текста

Преглед на най-добрите възможности за покупка на iPhone от магазина на приложенията PS1.

Първоначално текстът е граматически недостатъчно ясен. За да се уверим, че нашите изрази са ясни за читателя, ние ще преразгледаме и структурираме текста, като представим информацията в логични параграфи за….